Škoda na zdraví z dopravní nehody a povinné ručení.

Mezi nejtěžší újmy, které můžete při dopravní nehodě utrpět, patří škody na zdraví. Následky, zvláště při těžkých nehodách, mohou být velmi bolestivé a poškozenému zajisté značně zkomplikují život. První, co poškozeného v takovém případě zajímá je, jak se dát opět dohromady. Málokdo z poškozených je v takových případech schopen okamžitě se zabývat tím, jak z povinného ručení viníka nehody získat řádné a úplné odškodnění, které mu právem náleží.

Proto je dobré být připraven i na takovéto situace. Co je tedy potřeba si uvědomit a čeho se držet, pokud chcete dosáhnout včasného a hlavně řádného odškodnění od pojišťovny viníka nehody?

  • O své nároky se musíte hlásit. Sama od sebe vás pojišťovna neodškodní, natož tak řádně. Pojišťovny jsou podnikatelské subjekty a od této skutečnosti se odvíjí jejich přístup k náhradě škod. Proto počítejte s tím, že pojišťovna vám nevyplatí víc, než musí. Krácení náhrad pojišťovnou je běžná praxe.
  • Nespoléhejte na to, že viník nehody bude svědomitý a zodpovědný a s uplatněním vašeho nároku na řádné odškodnění vám pomůže. Skutečnost, že bude pojišťovna z jeho povinného ručení hradit vzniklou škodu se promítne nejen do jeho bonusů, tedy výše pojistného pro následující období, ale možná pro něj bude znamenat i jiné finanční dopady ve vztahu k pojišťovně, jejichž výši se pravděpodobně bude snažit minimalizovat.
  • Využijte služeb specializované kanceláře, která nabízí pomoc poškozeným z dopravních nehod. Její odborníci vám nejlépe poradí, jak postupovat. Pojišťovna vám sice dá instrukce a potřebné formuláře k vyplnění, ale nespoléhejte se pouze na tuto cestu. Počítejte s tím, že pojišťovna vás může směrovat tak, aby odškodnění bylo co nejnižší.
  • Specializovaná kanceláře vám také pomůže zajistit posudek lékaře dle vyhlášky č.440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Nespoléhejte na obvodního lékaře, ti s oceňováním bolestného zpravidla nemají příliš zkušeností.
  • Pozor si také dejte na znalce doporučené přímo pojišťovnou, případně kmenové znalce pojišťovny. Ti mohou jít na ruku pojišťovně. Pokud si pro vyčíslení náhrady škody na zdraví zajistíte odborný posudek „nezávislého“ znalce, pojišťovna bude muset jeho znalecký posudek respektovat. Pro případy vážnějších poranění, kdy se jedná o vysoké částky, platí toto doporučení dvojnásob.
  • K zastupování při vymáhání škody na zdraví si vybírejte výhradně takové subjekty, které nemají žádné komerční zájmy na obchodech s pojišťovnou. Pouze takové osoby budou vaše zájmy hájit řádně.
POVINNÉ RUČENÍ SROVNÁNÍ